Κατασκευές Δικτύων και Μεταλλικές Κατασκευές

Προκατασκευή και Ανέγερση Δικτύων:
Διυλιστήρια, Χημική Βιομηχανία, Εργοστάσια Παραγωγής Ενέργειας, Πλοία, Υποβρύχια, Αγωγούς Μεταφοράς

Χρήση δικτύων:
LNG, LPG, NG, DFO, HP Steam, Chemicals, Compressed Gases
Υλικάσυγκόλλησης : Carbon, Stainless, Chromium P-series, Nickel, Cunifer

Συγκολλήσεις

Μέθοδοι Συγκόλλησης:
SMAW, GTAW, GMAW, FCAW

Πιστοποιημένοι Συγκολλητές:
Pressure vessels – BS EN ISO 9606, ASME Section IX

Process pipework – BS 4872, BS EN ISO 9606, ASME Section IX

Structural fabrication – BS EN 287, BS 4872, BS EN ISO 9606, AWS D1.1/ D1.2/ D1.6

Storage tanks – BS 4872, BS EN ISO 9606, AWS D1.1/ D1.2/ D1.6

Διαχείριση Έργων

Αποτύπωση, Προμήθεια, Κατασκευή, QA/QC, Μεθοδολογία Ανέγερσης.

Σεμινάρια γεωμετρίας και προκατασκευής, μοντάζ και συγκόλληση, σωληνώσεων

Κατάλληλο για Σωληνάδες, Ηλεκτροσυγκολλητές, Βοηθούς, Ελεγκτές Ποιότητας.